Polecamy ofertę szkoleniową KSOIN

Polecamy ofertę szkoleniową KSOIN

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

3-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

XIII Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych

12-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

17-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

15-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

19-23 listopada 2018 r. Zakopane

10-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

19-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

17-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

21-23 listopada 2018 r. Zakopane

12-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

NOWOŚĆ! Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

17-19 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

5-7 grudnia 2018 r. Szczyrk

Nowy zawód – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych – kod 242110

1-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

19-23 listopada 2018 r. Zakopane

10-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony

3-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

21-23 listopada 2018 r. Zakopane

12-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

15-17 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

3-5  grudnia 2018 r. Szczyrk

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

1-3 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

5-7 grudnia 2018 r. Szczyrk

NOWOŚĆ! Szkolenie obronne

3-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

3-5 grudnia 2018 r. Szczyrk

NOWOŚĆ! Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

15-17 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

5-7 grudnia 2018 r. Szczyrk

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – sporządzanie planów

17-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

3-5 grudnia 2018 r. Szczyrk

Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych Inspektor Ochrony Danych

17-19 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

1-3 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

19-21 listopada 2018 r. Zakopane

10-12 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych

19-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

3-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

21-23 listopada 2018 r. Zakopane

12-14  grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

NOWOŚĆ! Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

19-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

17-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Kurs archiwistów I stopnia

1-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

19-23 listopada 2018 r. Zakopane

10-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

3-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

21-23 listopada 2018 r. Zakopane

12-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

 

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka, z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której mają być przetwarzane informacje niejawne.

Indywidualne konsultacje i szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Informacja o ofercie szkoleniowej KSOIN, zakres tematyczny szkoleń, informacje organizacyjne oraz formularze zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.ksoin.pl.

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.

 

This post was written by