Zapraszamy na XIV Kongres Ochrony Informacji organizowany przez KSOIN

Zapraszamy na XIV Kongres Ochrony Informacji organizowany przez KSOIN

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XIV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnychbiznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji/inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

W związku z reformą europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych, nadamy wyjątkowego znaczenia nowym regulacjom prawnym i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach poświęcając temu problemowi jeden dzień obrad.

Zagadnienia tematyczne

Bezpieczeństwo narodowe, a ochrona informacji niejawnych.

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, wojna hybrydowa, dezinformacja i propaganda.

Służby specjalne państwa i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji.

Architektura Informacyjna Państwa i jej wpływ na bezpieczeństwo systemów i danych.

Zarządzanie wiedzą i kulturą organizacyjną w systemie ochrony informacji niejawnych.

Dobre praktyki ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Bezpieczeństwo informacji biznesowych, zwłaszcza prawnie chronionych, realne zagrożenia.

Znaczenie nowej (polskiej) ustawy o ochronie danych osobowych, główne zmiany i nowości.

Wdrażamy RODO – podpowiedzi, uwagi i praktyczne przykłady.

Debata nt. stanu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i nową ustawą.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.

Cyberzagrożenia i ich wpływ na funkcjonowanie firm, instytucji i bezpieczeństwo obywateli.

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i sporządzanie planów zagrożeń terrorystycznych.

Inwigilacja w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy.

Jawne i niejawne (dozwolone i zabronione) zdobywanie informacji.

Innowacyjność i nowe technologie Industry 4.0 w ochronie informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.

Debata Prezydencka na temat ochrony informacji i danych osobowych w odniesieniu do ustawy o jawności życia publicznego w urzędach administracji samorządowej.

 

Szczegóły o Kongresie znajdują się pod linkiem https://www.ksoin.pl/szkolenia/ochrona-informacji-kongres/

This post was written by