Władze stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 września br. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, na którym wybrano władze Stowarzyszenia w składzie:

Mieczysław Tadeusz Koczkowski – Prezes Zarządu
Tadeusz Donocik – Wiceprezes Zarządu
Paweł Pruszyński – Wiceprezes Zarządu
Beata Drzazga – Wiceprezes Zarządu
Jadwiga Stawnicka – Sekretarz

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Tadeusz Brol – Przewodniczący Komisji
Zenon Wojtanis – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Elżbieta Bińczyk – Sekretarz Komisji