Szkolenia KSOIN w II półroczu 2023

Szkolenia KSOIN w II półroczu 2023

Zapraszamy na szkolenia Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

https://www.ksoin.pl/szkolenia/

 

III Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

XV Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych

14-16 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

 

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

26-30 czerwca 2023 r.

24-28 lipca 2023 r. online
21-25 sierpnia 2023 r. online
4-8 września 2023 r. Szczyrk

11-15 września 2023 r. online
23-27 października 2023 r. online
13-17 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

20-24 listopada 2023 r. online
11-15 grudnia 2023 r. online

 

Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

29-30 czerwca 2023 r. online

27-28 lipca 2023 r. online
24-25 sierpnia 2023 r. online
7-8 września 2023 r. Szczyrk

14-15 września 2023 r. online
26-27 października 2023 r. online
16-17 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

23-24 listopada 2023 r. online
14-15 grudnia 2023 r. online

 

Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych prowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych – kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242110

26-30 czerwca 2023 r.online

21-25 sierpnia 2023 r. online
23-27 października 2023 r. online

13-17 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska
11-15 grudnia 2023 r. online

 

Szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony

28-30 czerwca 2023 r.online

23-25 sierpnia 2023 r. online
25-27 października 2023 r. online
15-17 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 grudnia 2023 r. online

 

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

20-22 listopada 2023 r. online

 

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Szacowanie i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

21-23 czerwca 2023 r. online

6-8 września 2023 r. Szczyrk

20-22 września 2023 r. online
27-29 listopada 2023 r. online

 

Warsztaty dla administratorów systemu teleinformatycznego. Praktyczne przygotowanie i konfiguracja systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych

4-6 września 2023 r. Szczyrk
15-17 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska


Kurs archiwistów I stopnia

26-30 czerwca 2023 r. online
28 sierpnia – 01 września 2023 r. online
13-17 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

4-8 grudnia 2023 r. online

 

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

28-30 czerwca 2023 r. online
30 sierpnia-01 września 2023 r. online
15-17 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

6-8 grudnia 2023 r. online

 

Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO. Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242111

26-28 czerwca 2023 r. online

26-28 lipca 2023 r. online
23-25 sierpnia 2023 r. online
4-6 września 2023 r. Szczyrk

25-27 września 2023 r. online
23-25 października 2023 r. online
13-15 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

20-22 listopada 2023 r. online
13-15 grudnia 2023 r. online

 

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych – wymagania RODO

6-8 września 2023 r. Szczyrk
15-17 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

 

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

4-6 września 2023 r. Szczyrk

16-18 października 2023 r. online

 

Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych. Zadania obronne przedsiębiorców

6-8 września 2023 r. Szczyrk

27-29 września 2023 r. online
15-17 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

11-13 grudnia 2023 r. online

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

6-8 września 2023 r. Szczyrk

13-15 września 2023 r. online

13-15 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

4-6 grudnia 2023 r. online

 

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

13-15 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska


Szkolenie z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

9-10 października 2023 r. online
4-5 grudnia 2023 r. online


Zarządzanie Kryzysowe. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w kontekście aktualnych zagrożeń

4-6 września 2023 r. Szczyrk

16-18 października 2023 r. online

15-17 listopada 2023 r. Bukowina Tatrzańska

 

Cyberbezpieczeństwo czyli cyberhigiena w codziennych zadaniach i obowiązkach

Szkolenie na zamówienie – 1 dniowe.

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

 

Audyt ochrony danych osobowych w instytucji i przedsiębiorstwie

Prowadzony na zamówienie i po indywidualnych ustaleniach z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

 

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której mają być przetwarzane informacje niejawne.


Indywidualne szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji

Każde szkolenie proponowane przez KSOIN możemy zrealizować w trybie indywidualnym. Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do
bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

https://www.ksoin.pl/przedstawiamy-kalendarz-szkoleniowy-na-ii-polrocze-2023/

 

 

This post was written by