Uhonorowanie Prezydenta Częstochowy

Uhonorowanie Prezydenta Częstochowy

W dniu 5 grudnia 2018 r. ,,Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP” został uhonorowany Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Częstochowy. Okoliczność wręczenia wyróżnienia odbyła się w dniu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas uroczystości rocznicowych w Ratuszu miasta.

Read More »

Zebranie Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu

Zebranie Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu

Historyczne Zebranie Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej z okazji święta stulecia niepodległości oraz stulecia polskiej przedsiębiorczości na Meetingu Patriotycznym 9 listopada w siedzibie Muzeum WPG SA i przyjęcie nowych członków, prezesów zarządów firm:
– Paweł Pawlak który został powołany na Wiceprzewodniczącego Komitetu,
– Muhammad Shabbir, Stanisław Rokicki i Władysław Kruczek.

Read More »

STULECIE POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

STULECIE POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 15 Komitetach. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów.
Prezes KSOIN i SWBN  płk Tadeusz Koczkowski pełni funkcję przewodniczącego KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU.
Do zakresu działań Izby należy zwłaszcza:
-wspieranie i pomoc przedsiębiorcom krajowym w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego;
-podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz planowanych decyzji rządowych dotyczących ważnych spraw dla gospodarki i biznesu z zakresu bezpieczeństwa biznesu;
-odejmowanie problematyki bezpieczeństwa biznesu i jego znaczenia w rozwoju gospodarczym …

Read More »

Zapraszamy na grudniowy I Krajowy Zjazd i XIII edycję Forum

Zapraszamy na grudniowy I Krajowy Zjazd i XIII edycję Forum

Już w dniach 12 – 14 grudnia 2018 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XIII edycja Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz  Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – KSOIN. Tegoroczne wydarzenie jest szczególne ze względu na obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 – lecie ochrony informacji niejawnych. Jubileuszowy rok to niepowtarzalna okazja, którą nasze Stowarzyszenie postanowiło uczcić  organizując historyczny I Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych. Wydarzenie zostało wpisane do oficjalnych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w ramach rządowego …

Read More »

PODSUMOWANIE VIII KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

PODSUMOWANIE VIII KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

W dniach 3-5 października odbyła się VIII edycja Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Tegoroczne wydarzenie było szczególne ze względu na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wpisanie Konferencji do rządowego programu ,,Niepodległa”.

Podczas obrad uczestnicy wysłuchali wystąpień ekspertów jak i praktyków. Konferencję rozpoczął gen. prof. dr hab. Bogusław Pacek – b. doradca Ministra Obrony Narodowej, który wygłosił ciekawą prelekcję nt.: „Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku”, natomiast kolejny wykład nt. „Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu” omówił płk prof. dr hab. Bogdan Szulc – pracownik naukowo – …

Read More »

Pierwsza oficjalna zapowiedź I Zjazdu i kolejnego XIII Forum. To Wydarzenie przejdzie do historii.

Pierwsza oficjalna zapowiedź I Zjazdu i kolejnego XIII Forum. To Wydarzenie przejdzie do historii.

Wydarzenie to adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osoby odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

Z uwagi na rocznicowy charakter I Zjazdu nasze Wydarzenie zostało wpisane do narodowych obchodów stulecia niepodległości, a ponadto będziemy w przededniu 20 rocznicy uchwalenia ustawy z dnia 20 …

Read More »

Zaproszenie na spotkanie członków Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu – KBN

Zaproszenie na spotkanie członków Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu – KBN

Zapraszamy na otwarte posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej, które odbędzie się 4 października 2018 r. o godzinie 17:00 podczas VIII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie jest ponadto unikatową okazją do nawiązywania kontaktów ze specjalistami z branży szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Read More »

Oszustwa różnych podmiotów naciągających przedsiębiorców

Oszustwa różnych podmiotów naciągających przedsiębiorców

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami, którzy podając się za pracowników UODO zgłaszają się do przedsiębiorców. Zaleca zachowanie ostrożności i wcześniejsze przygotowanie się do kontroli.

Prezes Urzędu zapowiedział, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób.

Warto przypomnieć, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z …

Read More »

Ekspert: wdrożenie strategii rozwoju AI to konieczność

Ekspert: wdrożenie strategii rozwoju AI to konieczność

W Polsce można śmiało prowadzić badania nad AI, jednak dalszy rozwój tej dziedziny w naszym kraju wymaga jasnej decyzji strategicznej, jak np. zapowiadana narodowa strategia rozwoju sztucznej inteligencji – mówi PAP prof. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego.

Francja, Niemcy czy Wielka Brytania – to europejskie kraje, w których wdrażane są programy wspomagające rozwój sztucznej inteligencji. Przede wszystkim chodzi tutaj o finansowe wsparcie badań nad AI prowadzonych w danym państwie czy stymulowanie współpracy w tej dziedzinie pomiędzy nauką a biznesem.

Temat ten pojawia się i w Polsce. …

Read More »

Pan Jacek Silski Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej będzie aktywnym gościem jesiennej Konferencji

Pan Jacek Silski Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej będzie aktywnym gościem jesiennej Konferencji

Wyjątkowym aktywnym gościem naszej jesiennej Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego będzie Pan Jacek Silski – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Prezes Wielkopolskiej Federacji Pracodawców, Członek Konwentu Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.

Read More »