Szkolenia KSOIN w I półroczu 2023 roku

Szkolenia KSOIN w I półroczu 2023 roku

Polecamy szkolenia zdalne i stacjonarne organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.
https://www.ksoin.pl/szkolenia/

 

XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

15-17 maja 2023 r. Rynia k. Warszawy

 

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

23-27 stycznia 2023 r. online

20-24 lutego 2023 r. online

27-31 marca 2023 r. Szczyrk

17-21 kwietnia 2023 r. online

15-19 maja 2023 r. Rynia k. Warszawy

29 maja – 2 czerwca 2023 r. online

26-30 czerwca 2023 r. online

24-28 lipca 2023 r. …

Read More »

Echa Wieczornicy Patriotycznej

Echa Wieczornicy Patriotycznej

Czasopismo Polska Times poinformowało o uhonorowaniu Jacka Pałkiewicza „Pierścieniem Patrioty” podczas Wieczornicy Niepodległościowej zorganizowanej w dniu 9 listopada  2022 r. w Warszawie.

Ponadto o organizowanym przez nas Święcie Niepodległości napisał magazyn LAMetD.

https://www.ksoin.pl/filmoteka
https://www.youtube.com/@KsoinPlSwbn/videos

 

Read More »

Fotorelacja z obchodów Święta Niepodległości

Fotorelacja z obchodów Święta Niepodległości

Zapraszamy na konferencję „Ochrona informacji wrażliwych w kontekście kryzysu gospodarczego i zagrożeń militarnych”

Zapraszamy na konferencję „Ochrona informacji wrażliwych w kontekście kryzysu gospodarczego i zagrożeń militarnych”

W imieniu Fundacji Promocji Wiedzy Społecznej „Arystoteles” i Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych zapraszamy na bezpłatną konferencję pt. „Ochrona informacji wrażliwych w kontekście kryzysu gospodarczego i zagrożeń militarnych”.

Konferencja odbędzie się w dniu 08.11.2022 r. o godz. 11.00 w Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie przy ul. Biograficznej 2.

Osobom zainteresowanym wyślemy imienne zaproszenia, prosimy więc o podanie zwrotnie danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres email w terminie do dnia 24.10.2022 r. na adres biuro@ksoin.pl.

 

Read More »

Polecamy wybrane publikacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Polecamy wybrane publikacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1

Jacek Derlacki, Waldemar Kaczorowski, Dariusz Lizakowski – Zarządzanie kryzysowe

Sebastian Wojciechowski – Terroryzm. Analiza pojęcia

Tomasz Nalepa, Stanisław Popiel – Terroryzm chemiczny

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2

Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca – Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym. Cz. I

Przemysław Ligenza, Tomasz Nalepa, Cezary Sochala, Jan Szymanowski – Zapasy prekursorów bojowych środków trujących i niebezpiecznych substancji chemicznych a terroryzm

Piotr Mickiewicz – Terroryzm morski i piractwo. Analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na wybranym przykładzie

Tomasz Szewczyk, Maciej Pyznar – Ochrona infrastruktury krytycznej a zagrożenia asymetryczne

Andrzej Krzak – …

Read More »

Pomagamy walczącej Ukrainie

Pomagamy walczącej Ukrainie

Z okazji obchodów 104. rocznicy odzyskania Niepodległości

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

organizują zbiórkę pieniężną na rzecz wsparcia walczącej Ukrainy.

Zachęcamy do wsparcia naszej zrzutki.

https://zrzutka.pl/3pt4yy

Read More »

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Dynamiczny rozwój Internetu i nowych technologii stworzył wiele możliwości i udogodnień, ale również zagrożeń. Internet stał się groźnym narzędziem w rękach terrorystów i przestępców, którzy wykorzystują go do swoich celów. Odpowiedzialne korzystanie z usług internetowych oraz nowoczesnych urządzeń pozwala uniknąć większości zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW rekomenduje stosowanie się do opisanych poniżej zaleceń, które stanowią wybrane elementy tzw. higieny pracy w Internecie, czyli bezpiecznego korzystania z sieci.

Propaganda terrorystyczna

Nie udostępniaj i nie przekazuj dalej treści terrorystycznych w Internecie, gdyż leży to w interesie terrorystów. Takie …

Read More »

W grudniu zapraszamy na zintegrowane szkolenia i Seminarium dla Pracowników POIN

W grudniu zapraszamy na zintegrowane szkolenia i Seminarium dla Pracowników POIN

Seminarium dla Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

Termin: 5-7 grudnia 2022 r.

Miejsce: DW Hyrny, ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

Tematyka:

Wojna w Ukrainie i jej reperkusje na stan naszego bezpieczeństwa.
Zagrożenia wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza w czasie kryzysu i zagrożenia wojną.
Funkcjonowanie pionów ochrony informacji niejawnych w sytuacji ewidentnego zagrożenia kryzysowego i stanu wojny w Ukrainie.
Rola i zadania kancelarii tajnych, niejawnych i międzynarodowych oraz obieg dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne, opracowanie PBE i SWB, system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO Norma PN-EN ISO/IEC 27001.
Zarządzanie ryzykiem w świetle …

Read More »

Organizujemy Wieczornicę Patriotyczną

Organizujemy Wieczornicę Patriotyczną

Organizujemy uroczystą Wieczornicę Niepodległościową z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 9 listopada o godz. 14.30 w Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w Warszawie.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązują imienne zaproszenia.

 

Read More »

Sprawujemy patronat nad Konferencją EKON

Sprawujemy patronat nad Konferencją EKON

Sprawujemy patronat honorowy nad IV Międzynarodową Konferencją eco4.zero

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji EKON.

https://fundacja-ekon.pl

Read More »