Telewizja TVS nowym patronem medialnym Konferencji

Telewizja TVS nowym patronem medialnym Konferencji

Chcielibyśmy podzielić się kolejną dobrą wiadomością. Patronem medialnym naszej październikowej Konferencji została Telewizja TVS.

Read More »

Patronat honorowy Konferencji

Patronat honorowy Konferencji

Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sprawuje patronat honorowy nad Konferencją.

Read More »

Dr Krzysztof Gawkowski będzie gościem i aktywnym uczestnikiem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Dr Krzysztof Gawkowski będzie gościem i aktywnym uczestnikiem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Sesję tematyczną „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli” podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego zgodził się poprowadzić
dr Krzysztof Gawkowski – Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast oraz członek Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Read More »

Kapituła „Pierścienia Stulecia Niepodległości RP”

Kapituła „Pierścienia Stulecia Niepodległości RP”

Kapituła „Pierścienia Stulecia Niepodległości RP” publikowana pierwszy raz, która już niedługo przystąpi do intensywnej pracy przed akceptacją kandydatów do uhonorowania podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego na uroczystej wieczorowej Gali. Skład Kapituły stanowią pierwsi uhonorowani „Pierścieniem”: Janusz Steinhoff, Paweł Pruszyński, Jan Piotr Ilczuk, Krzysztof Janik, Stanisław Dyląg, Leszek Woźniak, Leszek Sławoj Głódź, Piotr Soyka, Andrzej Kasprzak oraz Zarząd SWBN.

Read More »

UE/ KE apeluje do 17 krajów o wdrożenie dyrektywy NIS w sprawie cyberbezpieczeństwa

UE/ KE apeluje do 17 krajów o wdrożenie dyrektywy NIS w sprawie cyberbezpieczeństwa

Komisja Europejska zaapelowała w czwartek do 17 krajów UE, w tym Polski, o pełne wdrożenie dyrektywy NIS dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Nowe przepisy maja wzmocnić ochronę państw członkowskich Unii Europejskiej przed cyberatakami.

KE podkreśla, że dykretywa NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2016 roku) to pierwszy ogólnounijny akt prawny w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Brak pełnego wdrożenia przepisów, jak informują unijni urzędnicy, dotyczy: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii i Węgier.

Dyrektywa NIS zawiera regulacje, które mają zagwarantować, …

Read More »

W Warszawie odbyła się gala VI edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018

W Warszawie odbyła się gala VI edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018

Wspaniała uroczystość, w której od wielu lat KSOIN i SWBN aktywnie uczestniczy. W tym roku uhonorowaliśmy „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP” płk Leszka Wożniaka, a „Pierścieniem Patrioty” Dariusza Zabrowarnego – Prezesa Zarządu „Partner Systems”. Jak zwykle takie ważne uroczystości zabezpiecza medialnie wyjątkowy miesięcznik Europerspektywy.

Read More »

Płk prof. dr hab. Bogdan Szulc wzbogaci Konferencję o swoje wystąpienie i udział w debacie

Płk prof. dr hab. Bogdan Szulc wzbogaci Konferencję o swoje wystąpienie i udział w debacie

Mam zaszczyt i przyjemność zapowiedzieć, że znany naukowiec płk prof. dr hab.Bogdan Szulc – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej przyjął nasze zaproszenie na Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i będzie miał wystąpienie nt: „Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu”. Pan profesor weźmie również udział w Debacie ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Read More »

Wyjątkowy Jubileusz 70 lecia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Wyjątkowy Jubileusz 70 lecia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Wyjątkowy Jubileusz 70 lecia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach z udziałem znakomitych gości, które uwiecznił red. Roberta Pilszaka z miesięcznika Europerspektywy, a ja miałem wielki zaszczyt uhonorować „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP” dr. n. med. Stanisława Dyląga – dyr. RCKiK. Wśród dostojnych gości: Barbara Doniak, Jarosław Wieczorek,  Marcin Krupa, Leszek Boniewski, Jan Sarna – dyr. Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i. prof. Zbigniewa Religi i inni…

Read More »

Konferencję swym udziałem zaszczyci Admirał floty Ryszard Łukasik

Konferencję swym udziałem zaszczyci Admirał floty Ryszard Łukasik

Admirał floty Ryszard Łukasik – b. dowódca Marynarki Wojennej, b. zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, członek Zespołu Doradczo – Konsultacyjnego przy Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego oraz b. doradca MON będzie gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Read More »

Prof. Vetulani: technologie informatyczne mogą przyczynić się do koncentracji władzy

Prof. Vetulani: technologie informatyczne mogą przyczynić się do koncentracji władzy

Nowoczesne technologie informatyczne, zwłaszcza w postaci ich połączenia z systemem nerwowym człowieka, czyli cyborgizacji, mogą przyczynić się do koncentracji władzy i dominacji nad całymi społeczeństwami – ostrzega prof. Zygmunt Vetulani z UAM w Poznaniu.

Wśród zagrożeń dotyczących wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i sztucznej inteligencji w najbliższych dziesięcioleciach prof. Zygmunt Vetulani z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wskazał m.in. cyborgizację.

„Jeżeli każdy człowiek będzie w odpowiedni sposób zachipowany i jego system nerwowy czy wręcz jego umysł zostanie włączony w jakąś globalną sieć, to można sobie wyobrazić, że …

Read More »