Relacja z obrad Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Relacja z obrad Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

 

Bezpieczeństwo biznesu – obrady i Gala Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu.

 

Read More »

Rekomendacja Wiarygodności Biznesowej

Rekomendacja Wiarygodności Biznesowej

Ponad połowa (54 proc.) funkcjonujących w naszym kraju mikroprzedsiębiorstw to firmy usługowe. Jak wynika z badania zrealizowanego przez SMEO i ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, aż 44 proc. z nich borykało się w ciągu ostatnich dwóch lat z problemami finansowymi. Nierzadko na własne życzenie. Okazuje się bowiem, że to właśnie firmy usługowe są tymi, które najczęściej lekceważą tak kardynalny element biznesowej higieny jak sprawdzenie wiarygodności kontrahenta.

Dane GUS wskazują, że w 2017 roku działały w naszym kraju przeszło 2 mln mikroprzedsiębiorstw, czyli firm, w których zatrudnienie znajduje …

Read More »

Pierścień Patrioty dla Wiesława Ochmana

Pierścień Patrioty dla Wiesława Ochmana

Posłowie pracują nad nową definicją szpiega

Posłowie pracują nad nową definicją szpiega

Jak podaje Rzeczpospolita posłowie chcą zmienić zapisy kodeksu karnego, by ułatwić ściganie agentów wrogich państw i organizacji.

„Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10″ – w ten sposób w kodeksie karnym zdefiniowane jest szpiegostwo. W dalszych paragrafach kodeks penalizuje też udzielanie obcemu wywiadowi wiadomości i organizowanie jego działalności. Te przepisy mogą przejść do historii. Nad nowymi pracuje sejmowa Komisja do spraw Służb Specjalnych.

Eksperci ABW narzekają też, że wyjątkowo trudno jest udowodnić związki z obcym …

Read More »

Fotorelacja z Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Fotorelacja z Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Patrioty”

Nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Patrioty”

Polecamy szkolenia #KSOIN

Polecamy szkolenia #KSOIN

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOLENIOWĄ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH.

#Kursy #szkolenia #warsztaty #KSOIN z tematyki:
📌 Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów
📌 Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu #Cyberbezpieczeństwa  #KSC
📌 Ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych
📌 Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych #KKKT 
📌 Ochrona danych osobowych #RODO #ODO #UODO
📌 Bezpieczeństwo teleinformatyczne #BTI
📌 Szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych #DPIA #RODO
📌 Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w ochronie informacji niejawnych
📌 Specjalista Ochrony #Informacji #Niejawnych #SOIN
📌 #ObronnośćPaństwa
📌 Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna #ZK i #OC
📌 #Archiwizacja dokumentów

II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

27-28 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Kurs …

Read More »

Świętujemy Dzień Kobiet i 100-lecie uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce

Świętujemy Dzień Kobiet i 100-lecie uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce

Świętujemy Dzień Kobiet i 100-lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. Drogie nam Panie serdecznie zapraszamy na spotkanie, którym nawiązujemy do oficjalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i podkreślamy przyznanie kobietom głosu w ważnych sprawach państwowych oraz ich zaangażowanie w prace umożliwiające faktyczne odnowienie państwa polskiego. 

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
oraz Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Z A P R A S Z A J Ą

Członkinie KSOIN i SWBN

Uczestniczki naszych szkoleń

Pracownice Pionów Ochrony

Członkinie …

Read More »

Pierścień Stulecia Niepodległości RP dla ks. gen. dyw. Stanisława Rospondka

Pierścień Stulecia Niepodległości RP dla ks. gen. dyw. Stanisława Rospondka

https://im.swbn.pl/uploads/2019/02/rospondek.mp4

Uroczystość uhonorowania Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP ks. gen. dyw. Stanisława Rospondka – wyjątkowego patriotę, oficera Wojska Polskiego i kapłana w stulecie odzyskania wolności.

Read More »

Aktualności Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Aktualności Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Przedstawiamy program naszych obrad. Zaplanowaliśmy wiele ciekawych wystąpień ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i pokazów praktycznych.

Plan obrad Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu
Raszyn-Falenty, 27 – 28 marca 2019 r.

 

WYKŁADOWCY KONGRESU

 Adam Krzysztof Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Darek Barcikowski – Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2019, Konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Connecticut

Krzysztof Bińkowski – IT security, ekspert informatyki śledczej, biegły sądowy

gen. Gromosław Czempiński – Doradca biznesowy

insp. policji Dariusz Deptała – Specjalista w zakresie wywiadowczych technik śledczych

i zwalczania terroryzmu

Tadeusz Donocik – Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Jerzy Dziewulski – Antyterrorysta, ekspert ochrony osób, b. …

Read More »