Jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”

Jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”

Z przyjemnością przedstawiamy jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości”.

Read More »

Zostań „Liderem Bezpieczeństwa Narodowego”

Zostań „Liderem Bezpieczeństwa Narodowego”

Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

KONKURS LIDER BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

I.          CELE KONKURSU

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego jest inicjatorem i organizatorem corocznego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” organizowanego w związku z odbywającą się „Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego”.
W Konkursie wyróżniane będą osoby fizyczne i prawne za ich zasługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju.
Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”, a wraz z tytułem wyróżnieni otrzymają Buławę Hetmańską.
Kandydatury do otrzymania wyróżnienia zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń w drodze ich rzetelnej i bezstronnej oceny przez Kapitułę Konkursu.

II.         …

Read More »

Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego Polski

Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego Polski

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – KSOIN, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN i Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie działają na rzecz bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego Polski.

Przyłącz się do nas i weź udział w najważniejszych wydarzeniach jesieni 2018 roku: Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Europejski Kongres MŚP.

http://konferencjabezpieczenstwanarodowego.ksoin.pl/

http://ekmsp.eu/pl/strona-glowna/

Read More »

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat gościem Konferencji  Bezpieczeństwa Narodowego

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas obrad przedstawi uczestnikom dorobek i możliwości NCBiR w zakresie finansowania, nowych technologii i wiedzy dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego.

Read More »

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

5 lipca 2018 r. Sejm RP przyjął ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującą do polskiego prawa dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (tzw. dyrektywę NIS)

Ustawa, która wdraża dyrektywę NIS, utworzy w Polsce krajowy system cyberbezpieczeństwa. W jego skład wejdą m.in. najwięksi przedsiębiorcy z wybranych sektorów gospodarki oraz administracja rządowa i samorządowa.

Ustawa nakłada obowiązki na operatorów usług, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej (usługi kluczowe). Wśród operatorów znajdą się największe …

Read More »

Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty

Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty

Sztuczna inteligencja kojarzy się najczęściej z zabójczymi, autonomicznymi maszynami dążącymi do wyeliminowania człowieka jak zostało to pokazane w serii filmów Terminator. Rzeczywistość okazuje się o wiele bardziej skomplikowana, a elementy sztucznej inteligencji występują już w świecie i pełnią ważną rolę. Niewiele jest jednak kompleksowych, naukowych publikacji poświęconych tej tematyce. Lukę tę stara się wypełnić książka Tobiego Walsha zatytułowana „Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty” wydana nakładem Wydawnictwa PWN.

Toby Walsh jest profesorem na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii i prowadzi grupę badawczą w Data61, australijskim …

Read More »

Policja i inne formacje coraz chętniej sięgają po kontrolę operacyjną i sprawdzają billingi.

Policja i inne formacje coraz chętniej sięgają po kontrolę operacyjną i sprawdzają billingi.

W 2017 r. służby wnioskowały o objęcie 6562 osób kontrolą operacyjną, głównie podsłuchami. Sądy zgodziły się na to wobec 6402 osób – wynika z informacji, którą skierował do Senatu prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Takie informacje przygotowuje co roku i wynika z nich, że liczba kontroli za zgodą sądów systematycznie rośnie. W 2016 r. było ich 5881, a w 2015 r. – 5431.

Z dokumentu wynika, że zdecydowanym liderem w dziedzinie podsłuchów jest policja. A ta kieruje do Sejmu i Senatu osobne sprawozdania w tej sprawie. Dane …

Read More »

Kwartalnik Moja Firma napisał o I Kongresie Bezpieczeństwa Biznesu

Kwartalnik Moja Firma napisał o I Kongresie Bezpieczeństwa Biznesu

W czerwcowym numerze Kwartalnika Moja Firma ukazała się relacja z I Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu, nad którym patronat sprawowała Fundacja Fortis.

  Zapoznaj się z Kwartalnikiem Moja Firma

Read More »

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie zapobiegał, wykrywał oraz minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju – to cel ustawy o KSC, którą przegłosował Sejm. Autorem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Przepisy wdrażają dyrektywę Unii Europejskiej. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa UE do przyjęcia krajowych strategii cyberbezpieczeństwa, do wskazania lub ustanowienia organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz powołania tzw. zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CSIRT). Dyrektywa zobowiązuje też do zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług tzw. kluczowych – m.in. w energetyce, transporcie, bankowości czy ochronie zdrowia.

Termin …

Read More »

Polecamy ofertę szkoleniową KSOIN

Polecamy ofertę szkoleniową KSOIN

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

3-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

XIII Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych

12-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

17-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

15-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

19-23 listopada 2018 r. Zakopane

10-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

19-21 września 2018 r. Otrębusy k. Warszawy

17-19 października 2018 r. Bukowina Tatrzańska

21-23 listopada 2018 r. Zakopane

12-14 grudnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

NOWOŚĆ! Warsztaty …

Read More »