Przedstawiamy jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”

Przedstawiamy jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Konferencja to najlepsza okazja, by w krótkim czasie zdobyć rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa gospodarczego oraz możliwości dofinansowania i rozwoju technologii na rzecz bezpieczeństwa narodowego, spotkać wybitnych ekspertów oraz potencjalnych partnerów.

Poruszać będziemy tematykę m. in. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, zagrożeń gospodarczych, ochrony infrastruktury krytycznej, zarządzania kryzysowego i sztucznej inteligencji w biznesie.

Naszymi prelegentami są wybitni profesjonaliści, którzy podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem, a wśród nich m.in. są:
– prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – b. Prezes i aktualny członek rzeczywisty PAN, ambasador Komisji Europejskiej ds. …

Read More »

Jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”

Jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”

Z przyjemnością przedstawiamy jesienne nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Stulecia Niepodległości”.

Read More »

Zostań „Liderem Bezpieczeństwa Narodowego”

Zostań „Liderem Bezpieczeństwa Narodowego”

Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

KONKURS LIDER BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

I.          CELE KONKURSU

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego jest inicjatorem i organizatorem corocznego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” organizowanego w związku z odbywającą się „Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego”.
W Konkursie wyróżniane będą osoby fizyczne i prawne za ich zasługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju.
Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”, a wraz z tytułem wyróżnieni otrzymają Buławę Hetmańską.
Kandydatury do otrzymania wyróżnienia zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń w drodze ich rzetelnej i bezstronnej oceny przez Kapitułę Konkursu.

II.         …

Read More »

Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego Polski

Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego Polski

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – KSOIN, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN i Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie działają na rzecz bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego Polski.

Przyłącz się do nas i weź udział w najważniejszych wydarzeniach jesieni 2018 roku: Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Europejski Kongres MŚP.

http://konferencjabezpieczenstwanarodowego.ksoin.pl/

http://ekmsp.eu/pl/strona-glowna/

Read More »

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat gościem Konferencji  Bezpieczeństwa Narodowego

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas obrad przedstawi uczestnikom dorobek i możliwości NCBiR w zakresie finansowania, nowych technologii i wiedzy dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego.

Read More »

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

5 lipca 2018 r. Sejm RP przyjął ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującą do polskiego prawa dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (tzw. dyrektywę NIS)

Ustawa, która wdraża dyrektywę NIS, utworzy w Polsce krajowy system cyberbezpieczeństwa. W jego skład wejdą m.in. najwięksi przedsiębiorcy z wybranych sektorów gospodarki oraz administracja rządowa i samorządowa.

Ustawa nakłada obowiązki na operatorów usług, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej (usługi kluczowe). Wśród operatorów znajdą się największe …

Read More »

Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty

Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty

Sztuczna inteligencja kojarzy się najczęściej z zabójczymi, autonomicznymi maszynami dążącymi do wyeliminowania człowieka jak zostało to pokazane w serii filmów Terminator. Rzeczywistość okazuje się o wiele bardziej skomplikowana, a elementy sztucznej inteligencji występują już w świecie i pełnią ważną rolę. Niewiele jest jednak kompleksowych, naukowych publikacji poświęconych tej tematyce. Lukę tę stara się wypełnić książka Tobiego Walsha zatytułowana „Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty” wydana nakładem Wydawnictwa PWN.

Toby Walsh jest profesorem na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii i prowadzi grupę badawczą w Data61, australijskim …

Read More »

Policja i inne formacje coraz chętniej sięgają po kontrolę operacyjną i sprawdzają billingi.

Policja i inne formacje coraz chętniej sięgają po kontrolę operacyjną i sprawdzają billingi.

W 2017 r. służby wnioskowały o objęcie 6562 osób kontrolą operacyjną, głównie podsłuchami. Sądy zgodziły się na to wobec 6402 osób – wynika z informacji, którą skierował do Senatu prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Takie informacje przygotowuje co roku i wynika z nich, że liczba kontroli za zgodą sądów systematycznie rośnie. W 2016 r. było ich 5881, a w 2015 r. – 5431.

Z dokumentu wynika, że zdecydowanym liderem w dziedzinie podsłuchów jest policja. A ta kieruje do Sejmu i Senatu osobne sprawozdania w tej sprawie. Dane …

Read More »

Kwartalnik Moja Firma napisał o I Kongresie Bezpieczeństwa Biznesu

Kwartalnik Moja Firma napisał o I Kongresie Bezpieczeństwa Biznesu

W czerwcowym numerze Kwartalnika Moja Firma ukazała się relacja z I Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu, nad którym patronat sprawowała Fundacja Fortis.

  Zapoznaj się z Kwartalnikiem Moja Firma

Read More »