Rapsodia Śląska

Rapsodia Śląska

„Rapsodia Śląska”, czyli wielkie muzyczne widowisko na 100-lecie Powstań Śląskich już niebawem odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

To najważniejsze wydarzenie tegorocznych obchodów, związanych z ustanowieniem 2019 roku „Rokiem Stulecia i Wybuchu I Powstania Śląskiego”.

„Rapsodia Śląska” rozpoczną się 31 sierpnia 2019 roku o godz. 21:00 na Stadionie Śląskim! Wydarzenie jest BEZPŁATNE i nie obowiązują na nie wejściówki. Widowisko odbędzie się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Read More »

Zespół Dragon na Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Zespół Dragon na Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

Specjalnym gościem Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego będzie zespół „Dragon”, który skupia laureatów Przeglądów Twórczości Artystycznej Wojska Polskiego. Grupa przedstawi program, który obejmuje nowości muzyki rozrywkowej, a także repertuar z długiej i bogatej historii piosenki żołnierskiej.

Zapraszamy na konferencyjne obrady https://konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl

W oczekiwaniu na występ – próbka możliwości wokalnych, czyli Dragon spontanicznie.

https://im.swbn.pl/uploads/2019/07/dragon-DORSZ.mp4

Read More »

Czy Twoje hasła są bezpieczne?

Czy Twoje hasła są bezpieczne?

Przekazujemy kilka praktycznych porad dotyczących bezpieczeństwa, wracamy uwagę  na pewne podstawowe wiadomości i zachowania, o których często zapominamy, bo są oczywiste.

Dobre hasło to podstawa. System informatyczny, serwer jest dużo łatwiejszym łupem przy zastosowaniu prostego hasła.

Dobre hasło ma następujące cechy:

zawiera małe, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne,
ma co najmniej 8 znaków długości, pamiętaj im dłuższe tym lepsze hasło,
1 hasło – 1 miejsce logowania,
jest znane tylko i wyłącznie Tobie (to oznacza, że współpracownicy, ale także dzieci i małżonkowie nie znają Twojego hasła.

Czego nie wolno robić tworząc hasło:

nie używaj słów, słowniki …

Read More »

Badanie potrzeb przedsiębiorstw w związku z transferem technologii

Badanie potrzeb przedsiębiorstw w związku z transferem technologii

Na wniosek Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego zwracamy się z  uprzejmą prośbą o udział w badaniu małych lub średnich przedsiębiorców, którzy posiadają doświadczenie we współpracy  z instytucjami naukowymi lub pośredniczącymi w transferze technologii.

Badanie dotyczy potrzeb przedsiębiorstw w zakresie korzystania z serwisu Pstryk, a jego celem jest diagnoza i analiza w zakresie usług oferowanych przez serwis wspierający transfer wiedzy i technologii. Serwis umożliwia przedsiębiorcom zgłoszenie zapotrzebowania na rozwiązanie nurtującego zagadnienia technologicznego lub naukowo-badawczego. Oferuje nawiązanie kontaktu z …

Read More »

SWBN członkiem Rady Przedsiębiorców

SWBN członkiem Rady Przedsiębiorców

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego zostało członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Czy zajmuje się Rzecznik?

stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
występuje do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce;
działa na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu;
występuje do właściwych organów władzy publicznej o interpretacje przepisów, wyjaśnienia prawne;
informuje właściwe organy nadzoru lub kontroli o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;
występuje z wnioskiem o wszczęcie …

Read More »

Zapraszamy na II Zjazd Pracowników Pionów Ochrony

Zapraszamy na II Zjazd Pracowników Pionów Ochrony

Szanowni Państwo!

Wydarzenie to adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osoby odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

Nasze wydarzenie zostało wpisane do narodowych obchodów stulecia niepodległości i wieloletniego programu „Niepodległa”. Ponadto obchodzimy w tym roku 20. rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia …

Read More »

Zostań „Liderem Bezpieczeństwa Narodowego”

Zostań „Liderem Bezpieczeństwa Narodowego”

Ogłaszamy konkurs „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”

KONKURS LIDER BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

I.          CELE KONKURSU

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego jest inicjatorem i organizatorem corocznego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” organizowanego w związku z odbywającą się „Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego”.
W Konkursie wyróżniane będą osoby fizyczne i prawne za ich zasługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju.
Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”, a wraz z tytułem wyróżnieni otrzymają Buławę Hetmańską.
Kandydatury do otrzymania wyróżnienia zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń w drodze ich rzetelnej i bezstronnej oceny przez Kapitułę Konkursu.

II.         …

Read More »

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego 2019

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego 2019

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) serdecznie zapraszam na IX Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do kalendarza oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i wieloletniego programu „Niepodległa”.

Konferencja jest skierowana do:

pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych,
dyrektorów pionów bezpieczeństwa,
kierowników ochrony fizycznej i technicznej,
dyrektorów i kierowników wydziałów oraz pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
innych osób odpowiedzialnych za zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.

Obrady kierujemy również do do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej …

Read More »

Uhonorowanie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Księdza Arcybiskupa Sawy

Uhonorowanie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Księdza Arcybiskupa Sawy

Miło nam poinformować, że w dniu 30 maja br. w Warszawie uhonorowaliśmy „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP” Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Księdza Arcybiskupa Sawę Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Read More »

ABW i SKW mają zweryfikować wszystkie osoby z dostępem do informacji niejawnych

ABW i SKW mają zweryfikować wszystkie osoby z dostępem do informacji niejawnych

Kilkadziesiąt tysięcy osób posiadających dostęp do informacji niejawnych zostanie ponownie prześwietlonych przez służby, a wraz z nimi ich bliscy.

Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, w trybie pilnym przygotowuje projekt nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, która zmieni zasady wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa pozwalających na dostęp do tajemnic państwowych.

Takie certyfikaty muszą mieć nie tylko samorządowcy czy urzędnicy administracji publicznej, z premierem, ministrami i prezesami NIK i NBP na czele, ale także osoby zatrudnione w około 1,6 tys. prywatnych firm współpracujących z rządem czy samorządami przy budowie dróg i …

Read More »