Nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Patrioty”

Nominacje do uhonorowania „Pierścieniem Patrioty”

Zapraszamy na XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Zapraszamy na XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych …

Read More »

Polecamy szkolenia #KSOIN

Polecamy szkolenia #KSOIN

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOLENIOWĄ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH.

#Kursy #szkolenia #warsztaty #KSOIN z tematyki:
📌 Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów
📌 Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu #Cyberbezpieczeństwa  #KSC
📌 Ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych
📌 Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych #KKKT 
📌 Ochrona danych osobowych #RODO #ODO #UODO
📌 Bezpieczeństwo teleinformatyczne #BTI
📌 Szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych #DPIA #RODO
📌 Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w ochronie informacji niejawnych
📌 Specjalista Ochrony #Informacji #Niejawnych #SOIN
📌 #ObronnośćPaństwa
📌 Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna #ZK i #OC
📌 #Archiwizacja dokumentów

II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

27-28 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Kurs …

Read More »

Świętujemy Dzień Kobiet i 100-lecie uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce

Świętujemy Dzień Kobiet i 100-lecie uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce

Świętujemy Dzień Kobiet i 100-lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. Drogie nam Panie serdecznie zapraszamy na spotkanie, którym nawiązujemy do oficjalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i podkreślamy przyznanie kobietom głosu w ważnych sprawach państwowych oraz ich zaangażowanie w prace umożliwiające faktyczne odnowienie państwa polskiego. 

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
oraz Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Z A P R A S Z A J Ą

Członkinie KSOIN i SWBN

Uczestniczki naszych szkoleń

Pracownice Pionów Ochrony

Członkinie …

Read More »

Pierścień Stulecia Niepodległości RP dla ks. gen. dyw. Stanisława Rospondka

Pierścień Stulecia Niepodległości RP dla ks. gen. dyw. Stanisława Rospondka

https://im.swbn.pl/uploads/2019/02/rospondek.mp4

Uroczystość uhonorowania Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP ks. gen. dyw. Stanisława Rospondka – wyjątkowego patriotę, oficera Wojska Polskiego i kapłana w stulecie odzyskania wolności.

Read More »

Aktualności Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Aktualności Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Przedstawiamy program naszych obrad. Zaplanowaliśmy wiele ciekawych wystąpień ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i pokazów praktycznych.

Plan obrad Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu
Raszyn-Falenty, 27 – 28 marca 2019 r.

 

WYKŁADOWCY KONGRESU

 Adam Krzysztof Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Darek Barcikowski – Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2019, Konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Connecticut

Krzysztof Bińkowski – IT security, ekspert informatyki śledczej, biegły sądowy

gen. Gromosław Czempiński – Doradca biznesowy

insp. policji Dariusz Deptała – Specjalista w zakresie wywiadowczych technik śledczych

i zwalczania terroryzmu

Tadeusz Donocik – Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Jerzy Dziewulski – Antyterrorysta, ekspert ochrony osób, b. …

Read More »

Nominowani do uhonorowania Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP

Nominowani do uhonorowania Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP

Zapraszamy na Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

Zapraszamy na Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

kbb Szanowni Państwo!

Zapraszamy na II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, który wychodzi naprzeciw współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego. Pomożemy przedsiębiorcom określić stan bezpieczeństwa w firmie, przedstawimy rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu ochrony osób, mienia i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności.

Zwrócimy uwagę na zagrożenia szpiegostwa gospodarczego, cyberbezpieczeństwa, włamania, napady, wymuszenia, wycieki informacji oraz nierzetelnych kontrahentów, nieuczciwych pracowników, popełnianych oszustw, kradzieży itp.

Na obrady zapraszamy przedstawicieli zarówno środowisk naukowych jak i …

Read More »

Zapraszamy na EKON 2019

Zapraszamy na EKON 2019

W ramach współpracy z Fundacją EKON zapraszamy na III Międzynarodową Eko-Konferencję EKON 2019 organizowaną w dniach 18-19 października br. w Wadowicach.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania w ramach Konferencji EKON jest koncepcja gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Wyczerpanie możliwości dalszego rozszerzania Unii Europejskiej, jak również kontynuacji polityki spójności w dotychczasowym jej kształcie, zmusiło Wspólnotę Europejską do poszukiwania nowych czynników umożliwiających wzrost gospodarczy w długiej perspektywie. Odpowiedzią jest koncepcja realizacji wzrostu gospodarczego na fundamencie działań proekologicznych, zawarta w propozycji budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Zgodnie z przedstawionymi założeniami koncepcji, czynnikami …

Read More »

Gramy podczas 27. Finału WOŚP

Gramy podczas 27. Finału WOŚP

 

KSOIN i SWBN przekazały na 27. Finał WOŚP kilka wyjątkowych i niepowtarzalnych  przedmiotów, które można już licytować na aukcjach:

1. Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiejopatrzoną przedmową oraz autografem Prezydenta Bronisława Komorowskiego 

https://aukcje.wosp.org.pl/biala-ksiega-bezpieczenstwa-narodowego-rp-i8370919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  „Pierścień Stulecia Niepodległości RP”

https://aukcje.wosp.org.pl/pierscien-stulecia-niepodleglosci-rp-akt-i8359966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Pierścień Patrioty”

https://aukcje.wosp.org.pl/pierscien-patrioty-akt-przekazania-i8359897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kalendarze patriotyczne
https://aukcje.wosp.org.pl/kalendarz-patriotyczny-100-lecie-niepodlegosci-i8370961
https://aukcje.wosp.org.pl/kalendarz-meeting-patriotyczno-gospodarczy-i8370964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do licytacji!

Read More »