III Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

III Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

III Zjazd adresowany jest do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów oraz pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

W programie obrad Zjazdu uwzględnimy tematykę związaną z aktualną sytuacją w kraju i zagrożeniem koronawirusem oraz bezpieczeństwem informacyjnym w dobie epidemii.

Ponadto omówimy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Zaprezentujemy także najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

 W terminie obrad zaplanowaliśmy nasze standardowe szkolenia i warsztaty. Stwarzamy Państwu możliwość uczestnictwa w prowadzonych równolegle wybranych zajęciach z ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, archiwizacji dokumentacji, zagrożeń terrorystycznych, obronności państwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

(-) Tadeusz Koczkowski

Prezes Zarządulogo NiepodlwgłaTematyka Zjazdu

 1. 20. lecie ochrony informacji niejawnych w Polsce wg standardów NATO.
 2. Rola wywiadu/kontrwywiadu w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.
 3. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie epidemii koronawisa.
 4. Osoby funkcyjne (KJO, POIN i IBTI) – ich ocena i doświadczenia.
 5. Aktualne zagrożenia pionów ochrony – cyberzagrożenia i inne.
 6. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – wnioski, uwagi i zalecenia.
 7. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB.
 8. Co nowego w regulacji systemu ochrony informacji niejawnych?
 9. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce – jednodniowe warsztaty i ćwiczenia.
 10. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
 11. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
 12. Nowe narzędzia, techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 13. Jawna i niejawna inwigilacja a ochrona informacji.
 14. System Pegasus – fakty i mity a realność zachowania prywatności.
 15. Roczne doświadczenia i uwagi z wdrażania RODO.
 16. Sesja tematyczna dot. 20. lecia funkcjonowania pionów ochrony.
 17. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 18. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.

 

Do udziału w Zjeździe zaprosiliśmy praktyków i ekspertów:

kmdr por. Marek Anzel – Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT

generał prof. Mieczysław Bieniek – b. Zastępca Dowódcy Strategicznego NATO, specjalista z zakresu wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych

Elżbieta Bińczyk – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Krzysztof Bińkowski  NET COMPUTER, ISSA Polska. Ekspert informatyki śledczej

płk Tomasz Borkowski – b. Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych

dr Janusz Jabłoński – Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, autor zgłoszeń patentowych i patentów z obszaru kryptologii

ppłk Aleksandra Karnicka – b. Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW

podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – b. Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

mec. Andrzej Lewiński – Prawnik, b. Zastępca GIODO

płk rez. dr inż. Dobrosław Mąka – Specjalista w zakresie analizy zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i zarządzania ryzykiem

płk Zbigniew Muszyński – Oficer cywilnych służb specjalnych, b. dyrektor Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

płk Dariusz Siwek – b. Dyrektor Delegatury ABW w Opolu

Piotr Słupczyński – Pełnomocnik  Prezesa Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Prochem S.A.

prof. dr hab. Sławomir Zalewski – Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Termin: 13-15 grudnia 2021 r.

Miejsce: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Formularz zgłoszenia uczestnictwa oraz informacje organizacyjne znajdują się pod linkiem

https://www.ksoin.pl/krajowy-zjazd-pracownikow-pionow-ochrony-informacji-niejawnych-forum-kierownikow-jednostek-organizacyjnych-oraz-pelnomocnikow-ochrony

 

This post was written by