Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego 2019

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego 2019

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) serdecznie zapraszam na IX Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do kalendarza oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i wieloletniego programu „Niepodległa”.

Konferencja jest skierowana do:

  • pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych,
  • dyrektorów pionów bezpieczeństwa,
  • kierowników ochrony fizycznej i technicznej,
  • dyrektorów i kierowników wydziałów oraz pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
  • innych osób odpowiedzialnych za zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.

Obrady kierujemy również do do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznejpodlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwaporządku publicznego i obrony cywilnej.

płk Tadeusz Koczkowski

Prezes Zarządów SWBN

Termin: 9-10.10.2019 r.

Miejsce: WDW Rynia – AMW REWITA

ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi

Szczegóły: https://konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl

This post was written by