Organizujemy X Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego

Organizujemy X Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego
Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa wszystkich obywateli i władz naszego kraju.
Serdecznie zapraszamy na X Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego, podczas której poruszymy tematykę zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:
– zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
– operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych,
– podlegających obowiązkowej ochronie,
– szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
– o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
oraz:
– właścicieli firm i osób funkcyjnych MŚP odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo biznesu,
– jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.
Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów/kierowników działów IT, osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, pracowników pionów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej, osób i mienia, pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Cele Konferencji

  1. Pokazanie międzynarodowych i krajowych aktualnych determinantów narodowego bezpieczeństwa.
  2. Przedstawienie nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, firm i obywateli.
  3. Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego po 3 latach pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie.
  4. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
  5. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym, ochroną infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwem i ekologią.
  6. Bezpieczeństwo obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
  7. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
  8. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie i likwidowanie stanów kryzysowych.
  9. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

10. Omówienie wybranych nowoczesnych technologi wspierających bezpieczeństwo narodowe (np. AI, CzatGPT, Blockchain).

 

Miejsce: Falenty Biznes i Wypoczynek, Al. Hrabska 4B, 05-090 Raszyn-Falenty

Termin: 26-27 września 2023

This post was written by