Polecamy szkolenia #KSOIN

Polecamy szkolenia #KSOIN

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOLENIOWĄ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH.

#Kursy #szkolenia #warsztaty #KSOIN z tematyki:
📌 Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów
📌 Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu #Cyberbezpieczeństwa  #KSC
📌 Ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych
📌 Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych #KKKT 
📌 Ochrona danych osobowych #RODO #ODO #UODO
📌 Bezpieczeństwo teleinformatyczne #BTI
📌 Szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych #DPIA #RODO
📌 Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w ochronie informacji niejawnych
📌 Specjalista Ochrony #Informacji #Niejawnych #SOIN
📌 #ObronnośćPaństwa
📌 Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna #ZK i #OC
📌 #Archiwizacja dokumentów

II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

27-28 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

25 lutego-1 marca 2019 r. Bielsko-Biała

25-29 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

15-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-17 maja 2019 r. Zakopane

10-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

27 lutego-1 marca 2019 r. Bielsko-Biała

27-29 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

27-29 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Nowy zawód – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych – kod 242110

25 lutego-1 marca 2019 r. Bielsko-Biała

15-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

24-28 czerwca 2019 r. Zakopane

Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony

27 lutego-1 marca 2019 r. Bielsko-Biała

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

26-28 czerwca 2019 r. Zakopane

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

18-20 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

Inspektor Ochrony Danych. Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych

25-27 lutego 2019 r. Bielsko-Biała

25-27 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

15-17 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 maja 2019 r. Zakopane

10-12 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych

27 lutego-1 marca 2019 r. Bielsko-Biała

27-29 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

NOWOŚĆ! Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

20-22 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 maja 2019 r. Zakopane

Warsztaty – procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

20-22 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 maja 2019 r. Zakopane

Szkolenie obronne

18-20 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II

15-17 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

24-26 czerwca 2019 r. Zakopane

NOWOŚĆ! Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

25-27 marca 2019 r. Raszyn – Falenty k. Warszawy

10-12 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

6-8 marca 2019 r. Szczyrk

15-17 maja 2019 r. Zakopane

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

20-22 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

26-28 czerwca 2019 r. Zakopane

Kurs archiwistów I stopnia

25 lutego-1 marca 2019 r. Bielsko-Biała

15-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

24-28 czerwca 2019 r. Zakopane

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

27 lutego-1 marca 2019 r. Bielsko-Biała

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

26-28 czerwca 2019 r. Zakopane

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której maja być przetwarzane informacje niejawne.

Indywidualne konsultacje i #szkolenia na zamówienie

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Informacja o ofercie szkoleniowej #KSOIN, zakres tematyczny szkoleń, informacje organizacyjne oraz formularze zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.ksoin.pl.

https://www.ksoin.pl/szkolenia

https://www.ksoin.pl

 

This post was written by