Polecamy szkolenia z ochrony informacji w drugim półroczu 2022

Polecamy szkolenia z ochrony informacji w drugim półroczu 2022

Seminarium dla Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

05.12 – 07.12 ZAKOPANE

Wydarzenie odbywa się równolegle z zintegrowanymi szkoleniami i warsztatami tematycznymi. Stwarzamy Państwu możliwość dowolnego uczestnictwa w prowadzonych równolegle wybranych zajęciach z ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, archiwizacji dokumentacji, obronności państwa.

Kurs Kierowników Kancelarii Tajnych. Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

25.07 – 29.07 SZKOLENIE ZDALNE

22.08 – 26.08 SZKOLENIE ZDALNE

26.09 – 30.09 SZKOLENIE ZDALNE

17.10 – 21.10 SZKOLENIE ZDALNE

24.10 – 28.10 SZCZYRK

21.11 – 25.11 SZKOLENIE ZDALNE

Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

27.07 – 29.07 SZKOLENIE ZDALNE

24.08 – 26.08 SZKOLENIE ZDALNE

28.09 – 30.09 SZKOLENIE ZDALNE

19.10 – 21.10 SZKOLENIE ZDALNE

26.10 – 28.10 SZCZYRK

23.11 – 25.11 SZKOLENIE ZDALNE

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

14.11 – 16.11 SZKOLENIE ZDALNE

Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych – kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242110

27.06 – 01.07 SZKOLENIE ZDALNE

22.08 – 26.08 SZKOLENIE ZDALNE

26.09 – 30.09 SZKOLENIE ZDALNE

24.10 – 28.10 SZCZYRK

21.11 – 25.11 SZKOLENIE ZDALNE

05.12 – 09.12 ZAKOPANE

Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony

29.06 – 01.07 SZKOLENIE ZDALNE

24.08 – 26.08 SZKOLENIE ZDALNE

28.09 – 30.09 SZKOLENIE ZDALNE

26.10 – 28.10 SZCZYRK

23.11 – 25.11 SZKOLENIE ZDALNE

07.12 – 09.12 ZAKOPANE

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

12.09 – 14.09 SZKOLENIE ZDALNE

30.11 – 02.12 SZKOLENIE ZDALNE

Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO. Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242111

25.07 – 27.07 SZKOLENIE ZDALNE

24.08 – 26.08 SZKOLENIE ZDALNE

26.09 – 28.09 SZKOLENIE ZDALNE

17.10 – 19.10 SZKOLENIE ZDALNE

24.10 – 26.10 SZCZYRK

21.11 – 23.11 SZKOLENIE ZDALNE

05.12 – 07.12 ZAKOPANE

14.12 – 16.12 SZKOLENIE ZDALNE

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych

26.10 – 28.10 SZCZYRK

07.12 – 09.12 ZAKOPANE

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

07.11 – 09.11 SZKOLENIE ZDALNE

Szkolenie archiwistów I stopnia – kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi

20.06 – 24.06 SZKOLENIE ZDALNE

22.08 – 26.08 SZKOLENIE ZDALNE

26.09 – 30.09 SZKOLENIE ZDALNE

24.10 – 28.10 SZCZYRK

21.11 – 25.11 SZKOLENIE ZDALNE

05.12 – 09.12 ZAKOPANE

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

22.06 – 24.06 SZKOLENIE ZDALNE

24.08 – 26.08 SZKOLENIE ZDALNE

28.09 – 30.09 SZKOLENIE ZDALNE

26.10 – 28.10 SZCZYRK

23.11 – 25.11 SZKOLENIE ZDALNE

07.12 – 09.12 ZAKOPANE

 

Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych. Bezpieczeństwo obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Zadania obronne przedsiębiorców.

17.10 – 19.10 SZKOLENIE ZDALNE

07.12 – 09.12 ZAKOPANE

Szkolenie z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

12.09 – 13.09 SZKOLENIE ZDALNE

07.11 – 08.11 SZKOLENIE ZDALNE

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów

20.06 – 22.06 SZKOLENIE ZDALNE

26.09 – 28.09 SZKOLENIE ZDALNE

24.10 – 26.10 SZCZYRK

30.11 – 02.12 SZKOLENIE ZDALNE

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

07.12 – 09.12 ZAKOPANE

Cyberbezpieczeństwo czyli cyberhigiena w codziennych zadaniach i obowiązkach

24.06 SZKOLENIE ZDALNE

26.08 SZKOLENIE ZDALNE

23.09 SZKOLENIE ZDALNE

21.10 SZKOLENIE ZDALNE

25.11 SZKOLENIE ZDALNE

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

– osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,

– osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Audyt ochrony danych osobowych w instytucji i przedsiębiorstwie

Na zamówienie i po indywidualnych ustaleniach z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której mają być przetwarzane informacje niejawne.

Indywidualne szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji

Każde szkolenie proponowane przez KSOIN możemy zrealizować w trybie indywidualnym. Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Oferta szkoleń, kursów i warsztatów – Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (ksoin.pl)

Kalendarz szkoleń – Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (ksoin.pl)

This post was written by