Przygotowujemy Panteon osób uhonorowanych Pierścieniami

Przygotowujemy Panteon osób uhonorowanych Pierścieniami

Wkrótce planujemy wydanie w formie albumu Panteonu osób uhonorowanych Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP oraz Pierścieniem Patrioty. Każda firma lub organizacja może ubiegać się o umieszczenie jej nazwy i logo w Panteonie. Będzie dla nich przygotowana specjalna, ozdobna karta – mecenasi wydania.

Panteon 2020 r.

This post was written by