Raport NIK – Zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi – przygotowanie państwa

Raport NIK – Zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi – przygotowanie państwa

Przygotowanie państwa na zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi

Polska nie jest przygotowana na zagrożenia o charakterze hybrydowym i zapewnienie sprawnego wykonywania zadań w ramach systemu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Odpowiedzią na zagrożenia hybrydowe powinna być budowa systemu odpornościowego państwa – prace nad jego stworzeniem niestety nadal są na bardzo wczesnym etapie. Od kilkunastu lat trwają np. prace nad projektem ustawy, która ma całościowo uregulować system ochrony ludności, jednak nadal nie widać szans na ich szybkie zakończenie. Zaniepokojenie NIK budzi również odstąpienie od opracowywania ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. Należy przypomnieć, że w kwietniu 2022 r. uchylone zostały jedyne przepisy rangi ustawowej określające sposób realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, tj. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Nastąpiło to, gdy trwała już wojna na Ukrainie, a do dzisiaj kwestia ta nie została uregulowana.

Konferencja prasowa prezentująca wyniki kontroli przygotowania państwa na zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi – zapis pod linkiem:

Zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi – przygotowanie państwa – YouTube

Źródło: Hybrydowe zagrożenie (zapis konferencji prasowej) – Najwyższa Izba Kontroli (nik.gov.pl)

This post was written by