Relacja z obrad Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Relacja z obrad Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

Kongres Bezpieczeństwa Biznesu już za nami.

W dniach 25-26.03.2024 r. w COS OPO w Spale odbył się III Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego – SWBN i Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – KSOIN pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W wydarzeniu wzięło udział około stu osób z różnych środowisk w tym przedstawiciele strony rządowej. Wielu uczestników wyraziło pozytywną opinię o merytorycznym poziomie obrad i podkreśliło, że stanowiły one istotne forum wymiany poglądów oraz doświadczeń w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa biznesowego i z przyjemnością wysłuchali interesujących wypowiedzi, wspólnie uczestniczyli w dyskusjach na sali obrad i w kuluarach.

Celem III Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu było omówienie najważniejszych zagrożeń dla firm z obszaru zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego, aby wesprzeć przedsiębiorców w skutecznym zabezpieczeniu ich działalności. Koncentrowaliśmy się gównie na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem biznesu, rozwojem przemysłu i nowych technologii, sztucznej inteligencji, sieci 5/6G i Internetu Rzeczy, które stwarzają nowe i nieznane jeszcze zagrożenia. Szczególną uwagę zwróciliśmy na cyberzagrożenia, szpiegostwo gospodarcze, bezpieczeństwo sieci komputerowych, włamania, wymuszenia i wycieki informacji, które stanowią wyzwania dla gospodarki, rynków krajowych i zagranicznych, nowych relacji konkurencyjności.

Na Kongresie mieliśmy zaszczyt gościć Pana Ministra Stanisława Wziątka, który omówił aktualne priorytety MON oraz Pana Konrada Komornickiego – Zastępcę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który przedstawił znaczenie ochrony danych osobowych w czasie wzmożonego cyberzagrożenia i wojny informacyjnej. Kolejnym z prelegentów był gen. dyw. prof. Bogusław Pacek, który opowiedział o wyzwaniach, szansach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, były Wicepremier i Minister Gospodarki, ciekawie i merytorycznie zreferował zagadnienia globalnych wojen handlowych oraz poruszył temat, czy polska gospodarka i przedsiębiorczość są bezpieczne. Piotr Soroczyński, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej przedstawił tematykę dotyczącą światowych trendów zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego i stabilności rozwoju gospodarek narodowych, którą doskonale uzupełnił wybitny finansista Krzysztof Pietraszkiewicz, były Prezes Związku Banków Polskich koncentrując się na finansowaniu naszej gospodarki.

Odbyła się również debata ekspertów dotycząca nowoczesnych technologii Al w biznesie.  Swoje wystąpienia mieli również prof. Wawrzyniec Konarski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, prof. Andrzej Dragan – fizyk, popularyzator nauki i pracownik naukowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej Fal – Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych PIM MSWiA w Warszawie, Szymon Krawiec – redaktor zarządzający WPROST.

Przedstawiciel przedsiębiorców – Jacek Rutkowski przeprowadził wywiad z autorem książki pt. ,,Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes” Szymonem Krawcem, redaktorem zarządzającym ,,Wprost”.

Pierwszy dzień Konferencji zakończyła patriotyczna Gala z okazji 25. rocznicy naszego członkostwa w NATO i 20. rocznicy członkostwa w UE, która uświetniona została występem Zespołu Artystycznego DRAGON Klubu Dowództwa Operacyjnego RSZ pod kierownictwem Beaty Burczak.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od debaty profesorskiej, w której naukowcy z różnych uczelni dyskutowali na temat „Czy i na ile jesteśmy przygotowani na zagrożenia bezpieczeństwa gospodarczego kraju i biznesu” z udziałem gen. prof. Bogusława Packa, prof. Wawrzyńca Konarskiego, prof. Marty Kosior-Kazberuk oraz prof. Artura Kozłowskiego.

Kolejne wystąpienia dotyczyły tematyki blackoutu, cyberterroryzmu, cyberprzestępczości i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Dr Tamara Rud przedstawiła zagadnienia związane z białym wywiadem i obowiązkami cyberbezpieczeństwa dla przechowywania danych wynikających z Dyrektywy UE 2023/24 NIS 2. Praktyczne wskazówki jak zabezpieczać umowy, minimalizować ryzyka, jak sprawdzać umowy by nie zostać wprowadzonym w błąd przekazała przedsiębiorcom adwokat dr Anna Jamroziak-Bereza. Znaczenie ochrony praworządności w demokratycznym państwie było tematem rozważań mecenasa Michała Wawrykiewicza. Obrady zakończyło wystąpienie Anny Nietykszy na temat bezpieczeństwa instrumentów finansowych dla biznesu.

Serdecznie dziękujemy za udział w obradach.

 

This post was written by