Kalendarz szkoleń Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

Kalendarz szkoleń Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.

Informacja o ofercie szkoleniowej KSOIN, zakres tematyczny szkoleń, informacje organizacyjne oraz formularze zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.ksoin.pl.

X Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

19-20 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

XV Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych

7-9 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

17-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

28 września-2 października  2020 r. Sopot

19-23 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

16-20 listopada 2020 r. Zakopane

7-11 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

19-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

30 września-2 października 2020 r. Sopot

21-23 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

18-20 listopada 2020 r. Zakopane

9-11 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

28-30 października 2020 r. Szczyrk

9-11 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych – kod 242110

17-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

28 września-2 października 2020 r. Sopot

14-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony

19-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

30 września-2 października 2020 r. Sopot

16-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Szacowanie i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

26-28 października 2020 r. Szczyrk

18-20 listopada 2020 r. Zakopane

7-9 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Inspektor Ochrony Danych – Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych

17-19 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

28-30 września 2020 r. Sopot

26-28 października 2020 r. Szczyrk

16-18 listopada 2020 r. Zakopane

7-9 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych

19-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

30 września-2 października 2020 r. Sopot

28-30 października 2020 r. Szczyrk

18-20 listopada 2020 r. Zakopane

9-11  grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

16-18 listopada 2020 r. Zakopane

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

21-23 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

14-16 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych

19-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

26-28 października 2020 r. Szczyrk

16-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

21-23 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

14-16 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

17-19 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

19-21 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

16-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

21-22 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

7-8 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Kurs archiwistów I stopnia

17-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

26-30 października 2020 r. Szczyrk

14-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

19-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

28-30 października 2020 r. Szczyrk

16-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której maja być przetwarzane informacje niejawne.

Indywidualne szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

This post was written by