Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2020 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2020 roku.

Raport publikowany jest w celu podnoszenia świadomości użytkowników o aktualnych zagrożeniach i podatnościach, a także skutkach ich ewentualnego wystąpienia dla systemów teleinformatycznych. Ujęte w Raporcie informacje, w tym dane statystyczne, mają dostarczyć wiedzy niezbędnej dla procesów planowania i wdrażania w instytucjach rozwiązań przyczyniających się do podwyższenia odporności jawnych systemów teleinformatycznych.

Zobacz raport    >>>   Raport_o_stanie_bezpieczenstwa_cyberprzestrzeni_RP_w_2020

Źródło: https://csirt.gov.pl

Read More »

Podmioty objęte krajowym systemem cyberbezpieczeństwa

Podmioty objęte krajowym systemem cyberbezpieczeństwa

Instytucje i przedsiębiorstwa finansowe, energetyczne, lotnicze, kolejowe, wodno-kanalizacyjne, także porty oraz dostawcy usług cyfrowych – to przykłady podmiotów, które zostaną objęte krajowym systemem cyberbezpieczeństwa. Budowany system obejmie też m.in. sądy, trybunały, samorządy.

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Ma powstać krajowy system cyberbezpieczeństwa, którego zadaniem będzie m.in. zapewnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych, służących do świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych.

Budowany system będzie obejmować m.in. operatorów usług kluczowych w wielu sektorach: energetycznym, transportowym, bankowości, służby zdrowia, …

Read More »

Polska atakowana przez hakerów

Polska atakowana przez hakerów

Wg rankingu cyberzagrożeń firmy Check Point Software Technologies Polska znalazła się na 34. miejscu wśród najczęściej atakowanych państw świata. Spośród krajów Unii Europejskiej jesteśmy najbardziej podatni na ataki cyberprzestępców. Czy faktycznie możemy czuć się bezpiecznie wiedząc, że wzbudzamy zainteresowanie hakerów?

W opublikowanym rankingu Check Point wskazuje globalny wzrost złośliwego oprogramowania na urządzeniach mobilnych. Wzrasta także liczba ataków wymierzonych w organizacje na całym świecie – z 58 w 2014 roku do 106 w 2015 roku. Specjaliści Check Point wyliczyli, że koszty generowane przez ataki cyberprzestępców są 6,5 …

Read More »