Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2020 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2020 roku.

Raport publikowany jest w celu podnoszenia świadomości użytkowników o aktualnych zagrożeniach i podatnościach, a także skutkach ich ewentualnego wystąpienia dla systemów teleinformatycznych. Ujęte w Raporcie informacje, w tym dane statystyczne, mają dostarczyć wiedzy niezbędnej dla procesów planowania i wdrażania w instytucjach rozwiązań przyczyniających się do podwyższenia odporności jawnych systemów teleinformatycznych.

Zobacz raport    >>>   Raport_o_stanie_bezpieczenstwa_cyberprzestrzeni_RP_w_2020

Źródło: https://csirt.gov.pl

Read More »

Ukazał się jednolity tekst ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Ukazał się jednolity tekst ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Pobierz tekst jednolity: Ustawa o KSC 2020
Zapraszamy na szkolenia z Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
https://www.ksoin.pl/szkolenia/krajowy-system-cyberbezpieczenstwa

Read More »