Uzgodnienia, konsultacje i opiniowanie projektu ustawy

Uzgodnienia, konsultacje i opiniowanie projektu ustawy

Otrzymaliśmy z KPRM informację o skierowaniu do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczństwa oraz ustawy o Służbie Więziennej (UD390).

 Zapoznać się z projektem można pod linkiem:

PROJEKT Z UZASADNIENIEM

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi, prześlijcie je do nas do 10 czerwca. My je zbierzemy i przekażemy do Ministerstwa Cyfryzacji.

Tagged with , ,
This post was written by