W grudniu zapraszamy na zintegrowane szkolenia i Seminarium dla Pracowników POIN

W grudniu zapraszamy na zintegrowane szkolenia i Seminarium dla Pracowników POIN
Seminarium dla Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

Termin: 5-7 grudnia 2022 r.

Miejsce: DW Hyrny, ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

Tematyka:

 1. Wojna w Ukrainie i jej reperkusje na stan naszego bezpieczeństwa.
 2. Zagrożenia wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza w czasie kryzysu i zagrożenia wojną.
 3. Funkcjonowanie pionów ochrony informacji niejawnych w sytuacji ewidentnego zagrożenia kryzysowego i stanu wojny w Ukrainie.
 4. Rola i zadania kancelarii tajnych, niejawnych i międzynarodowych oraz obieg dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej.
 5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne, opracowanie PBE i SWB, system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO Norma PN-EN ISO/IEC 27001.
 6. Zarządzanie ryzykiem w świetle obecnych znanych i nieznanych zagrożeń bezpieczeństwa informacji.
 7. Bezpieczeństwo osobowe i przemysłowe – fundamentu ochrony informacji niejawnych. Standardy, procedury, praktyka i aktualne uwarunkowania.
 8. Ochrona danych osobowych, współpraca Pełnomocnika OIN z Inspektorem Ochrony Danych.
 9. Współczesny terroryzm i cyberterroryzm. Możliwe scenariusze i fakty ataków terrorystycznych na Polskę.
 10. Fake newsy w ochronie informacji prawnie chronionych.
 11. Mamy blackuot – czy jesteśmy przygotowani, jak sobie radzić w takim stanie?
 12. Nowoczesne technologie i techniki informatyczne (programy) w zdobywaniu informacji i inwigilowania ludzi (Pegasus).

 

Wydarzenie odbywa się równolegle z zintegrowanymi szkoleniami i warsztatami tematycznymi. Stwarzamy Państwu możliwość dowolnego uczestnictwa w prowadzonych równolegle wybranych zajęciach z ochrony informacji niejawnych, prowadzenia kancelarii tajnej, ochrony danych osobowych, archiwizacji dokumentacji, obronności państwa.

 

zapisy: https://www.ksoin.pl/krajowy-zjazd-pracownikow-pionow-ochrony-informacji-niejawnych-forum-kierownikow-jednostek-organizacyjnych-oraz-pelnomocnikow-ochrony/ 

Data Zintegrowane szkolenia zaplanowane w czasie Seminarium:
05-07.12 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych – Zakopane
05-07.12 Inspektor Ochrony Danych – szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO – Zakopane
05-09.12 Szkolenie dla archiwistów I stopnia – kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi – Zakopane
05-09.12 Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych – Zakopane
07-09.12 Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych – Zakopane
07-09.12 Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony – Zakopane
07-09.12 Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych – Zakopane
07-09.12 Warsztaty z archiwizacji dokumentów – Zakopane
07-09.12 Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych – Zakopane
This post was written by