Wymiana legitymacji członkowskich

Wymiana legitymacji członkowskich

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczęliśmy akcję wymiany legitymacji członkowskich.

Nowe, europejskie legitymacje będą wydawane członkom z opłaconymi składkami członkowskimi. Składki można opłacić na cały okres kadencji Zarządu 2022-2026 lub tylko za rok. Opłata wynosi niezmiennie 60 zł rocznie. Data ważności legitymacji jest zgodna z datą opłaconych składek  (opłata na bieżący rok – legitymacja ważna do grudnia 2022, a opłacona składka do 2026 to legitymacja ważna do grudnia 2026 r.).

Dodatkowo członkowie wraz nową legitymacją otrzymają naklejkę z logo SWBN do ewentualnego umieszczenia na szybie samochodu.

Przypominamy numer konta, na który można opłacić składki 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927. Aktualne zdjęcia do legitymacji można wysyłać na adres biuro@ksoin.pl, biuro@swbn.pl.

This post was written by