Zapraszamy na II Zjazd Pracowników Pionów Ochrony

Zapraszamy na II Zjazd Pracowników Pionów Ochrony

Szanowni Państwo!

Wydarzenie to adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osoby odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

Nasze wydarzenie zostało wpisane do narodowych obchodów stulecia niepodległości i wieloletniego programu „Niepodległa”. Ponadto obchodzimy w tym roku 20. rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia 1999 r. dostosowującej nasz system ochrony informacji do standardów NATO.

Dodatkowo stwarzamy możliwości brania udziału w dowolnym czasie w prowadzonych szkoleniach i warsztatach z ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

W programie obrad Forum uwzględniamy również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego.

 (-) Tadeusz Koczkowski

Prezes Zarządu

This post was written by