Zapraszamy na Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego

Zapraszamy na Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego

Termin: 6 – 7 październik 2021

Miejsce: AMW Rewita, ul. Wczasowa 59, 05-127 Rynia – Białobrzegi

https://konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl/

TEMATYKA I PROGRAM

 1. Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa.
 2. Światowe trendy aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego w czasach pandemii.
 3. Świat i Polska w czasach pandemii – uczymy się żyć i funkcjonować w tym stanie.
 4. Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym państwa.
 5. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – bieżące problemy i zagrożenia.
 6. Biały wywiad i wroga penetracja zagraniczna gospodarki narodowej.
 7. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń.
 8. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 9. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie ich bezpieczeństwem.
 10. Cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.
 11. Krajowy system cyberbezpieczeństwa – jego wdrożenie i funkcjonowanie.
 12. Baśń o straszliwym smoku, czyli bezpieczeństwo 5G.
 13. Operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych – doświadczenia, uwagi i ocena.
 14. Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.
 15. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 16. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie.
 17. Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.
 18. Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów.
 19. Debata nt. „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

 

This post was written by