Zapraszamy na konferencję „Ochrona informacji wrażliwych w kontekście kryzysu gospodarczego i zagrożeń militarnych”

Zapraszamy na konferencję „Ochrona informacji wrażliwych w kontekście kryzysu gospodarczego i zagrożeń militarnych”

W imieniu Fundacji Promocji Wiedzy Społecznej „Arystoteles” i Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych zapraszamy na bezpłatną konferencję pt. „Ochrona informacji wrażliwych w kontekście kryzysu gospodarczego i zagrożeń militarnych”.

Konferencja odbędzie się w dniu 08.11.2022 r. o godz. 11.00 w Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie przy ul. Biograficznej 2.

Osobom zainteresowanym wyślemy imienne zaproszenia, prosimy więc o podanie zwrotnie danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres email w terminie do dnia 24.10.2022 r. na adres biuro@ksoin.pl.

 

This post was written by