Zapraszamy na Securex 2022

Zapraszamy na Securex 2022

ZAPLANUJ UDZIAŁ W NAJWIĘKSZYCH TARGACH ZABEZPIECZEŃ

Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX to największe wydarzenie biznesowe dla branży zabezpieczeń w Środkowo-Wschodniej Europie. Nowoczesność i różnorodność ekspozycji zapewniają firmy oferujące szeroki wachlarz produktów, usług i innowacyjnych rozwiązań. To tutaj swój asortyment prezentują liderzy rynku oraz przedsiębiorstwa rozwijające się, wyspecjalizowane w tworzeniu dedykowanych systemów zabezpieczeń dla poszczególnych sektorów. Zakres tematyczny targów SECUREX obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem budynków, osób, mienia i cyberprzestrzeni. Program wydarzeń Targów Securex odpowiada na wyzwania stojące przed branżą, a także potrzeby wystawców
i licznych zwiedzających.

Targi SECUREX odbędą się w dniach 25-27 kwietnia 2022 roku.

Więcej informacji oraz bilety dostępne na stronie: www.securex.pl

Zapraszamy na nasze stoisko nr 13, po prawej stronie pawilonu 5A, gdzie będziemy prowadzili bezpłatne konsultacje.

 

Też tam będziemy.

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na DORADZTWO I KONSULTACJE w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych, bezpieczeństwa obiektów oraz cyberbepieczeństwa

25.04.2022 r.

 Maciej Jędrzejewski – Ekspert ochrony danych osobowych

ABC ochrony danych osobowych – funkcjonowanie RODO. Praktyczne uwagi i podpowiedzi dla przedsiębiorców.

 

Piotr Niemczyk – b. Z-ca Dyrektora Wywiadu UOP, b. Wiceminister Gospodarki, komentator i publicysta

Spotkanie z autorem książek: „Krótki kurs szpiegowania”, „Szósta rano. Kto puka”, „Pogarda”  – możliwość uzyskania autografu.

 

dr inż. Joanna Jasińska – Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT

Krzysztof Harasimiuk, Katarzyna Miszkowska – Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działalności priorytetem każdej organizacji nie tylko w czasach kryzysu.

 

26.04.2022 r.

 Piotr Thiem – Ekspert ochrony informacji niejawnych, doświadczony praktyk i szkoleniowiec

Ochrona informacji niejawnych w biznesie i nie tylko…

– Powoływanie pionów ochrony informacji niejawnych.

– Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych.

– Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego.

 

ppłk Marek Pawłowski – Specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz ochrony i obrony obiektów

Organizacyjne, fizyczne, techniczne, osobowe, teleinformatyczne i prawne zabezpieczenie obiektów, jako podstawowe elementy zarządzania bezpieczeństwem obiektów.

 

dr inż. Joanna Jasińska – Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT

Krzysztof Harasimiuk, Katarzyna Miszkowska – Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działalności priorytetem każdej organizacji nie tylko w czasach kryzysu.

 

27.04.2022 r.

 Piotr Słupczyński – Wykładowca na studiach MBA, Pełnomocnik ds. OIN, dziennikarz, szkoleniowiec

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego w pracy z urządzeniami elektronicznymi.

 

ppłk Marek Pawłowski – Specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz ochrony i obrony obiektów

Zasady i funkcjonowanie stałego dyżuru. Stany gotowości obronnej.

 

dr inż. Joanna Jasińska – Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT

Krzysztof Harasimiuk, Katarzyna Miszkowska – Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działalności priorytetem każdej organizacji nie tylko w czasach kryzysu.

 

25-27.04.2022 r.

płk Tadeusz Koczkowski – Prezes KSOIN i SWBN

Koordynacja doradztwa i konsultacji.

This post was written by