Zapraszamy na XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Zapraszamy na XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Zapraszamy na XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem edukacyjnym w Polsce odbywającym się od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XVI Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

XVI Kongres będzie miał wyjątkowe znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego z uwagi na poniesione straty z powodu pandemii, zdarzeń kryzysowych, nieprzewidywalność wojny w Ukrainie, zagrożeń konkurencji krajowej i zagranicznej, wrogich służb specjalnych, zorganizowanych grup przestępczych i cyberzagrożeń.

TERMIN: 15 – 17 maja 2023

MIEJSCE: AMW Rewita

ul. Wczasowa 59
05-127 Rynia – Białobrzegi

www.rewita.pl/rynia/

TEMATYKA:

  1. Światowe i europejskie bezpieczeństwo a zagrożenia imperialne Rosji.
  2. Podstawowe standardy ochrony informacji biznesowych w obliczu coraz bardziej wyrafinowanych zagrożeń i rozwijających się technologii.
  3. Jak bronić swoich pieniędzy w postępującym zadłużeniu, realnych kryzysach i dominującej inflacji.
  4. Cała prawda o kryptowalutach, możliwość oceny ryzyka tej inwestycji.
  5. Kontrole i przeszukania UOKiK – perspektywa przedsiębiorców.
  6. Aktualne cyberzagrożena, rozwijająca się wojna informacyjna i jej ofiary, mroczne sekrety Internetu.
  7. Ochrona informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych publicznych i prywatnych w czasie zagrożeń kryzysowych i pod presją wojny w Ukrainie.
  8. Ochrona danych osobowych w dobie cyfryzacji i powszechnym dostępie do mediów oraz dynamicznie zmieniających się zagrożeń.
  9. Ekozagrożenia bezpieczeństwa biznesu i terroryzm ekologiczny.
  10. Narodowe bezpieczeństwo zdrowotne w kontekście przeszłej pandemii, aktualne podobne zagrożenia i profilaktyka.

Zapisy na stronie wydarzenia: XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Przypominamy obrady XV Kongresu w filmowym skrócie:

 

 

This post was written by