Zapraszamy na XXX Welconomy Forum in Toruń już 3-4 kwietnia 2023

Zapraszamy na XXX Welconomy Forum in Toruń już 3-4 kwietnia 2023

Z przyjemnością informujemy, że podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Integracja i Współpraca, które jest organizatorem XXX Welconomy Forum in Toruń.

Wydarzenie odbędzie się w dniach  3-4 kwietnia 2023.

Zapraszamy na obrady https://welconomy.pl.

ZARYS PROGRAMU

XXX WELCONOMY FORUM IN TORUŃ 

Sesja Inauguracyjna

 O obrotach rzeczywistości społecznej……

Panele Tematyczne

Być jak…młody Kopernik.

Moderator: dr Łukasz Kosiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji w Bydgoszczy

Infrastruktura kolejowa a wzrost i rozwój gospodarczy.

Moderator: Artur Martyniuk PrezesZarządu, Dyrektor Generalny Polregio Sp. z o.o.

Nowe trendy na rynku pracy w 2023 roku.
Moderator:  dr Joanna Nieżurawska– wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Prezeska Fundacji Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego (MIERO)

Sieć przedsiębiorczych kobiet na obszarze wiejskim.

Moderator: Agnieszka Odachowska – Prezeska Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet

Medyczny e-commerce nowej generacji. Jak AI pomaga rozwiązać problemy rynku ochrony zdrowia?

Moderator: Aleksandra Jakimowicz wykładowca Inżynierii Zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Samorządy lokalne w perspektywie starzenia się mieszkańców.

Moderator: Łukasz Salwarowski  redaktor naczelny Ogólnopolskiego Głosu Seniora

Rządy sztucznej inteligencji. Jak algorytmy przewidują potrzeby konsumentów i wyznaczają trendy?

Moderator: dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. Uczelni Łazarskiego polski prawnik, komentator gospodarczy i polityczny, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha

UNESCO w służbie ochrony dziedzictwa kultury. Wyzwania i szanse.

Moderator: prof. dr hab. Michał Kleiber Przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

Jak samorządy radzą sobie z wychodzeniem z kryzysu?

Moderator: Dominika Piotrowska Radna Miasta Golubia-Dobrzynia

Srebrna ekonomia społeczna.

Panel Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu

Jak parlament powinien czuwać nad praworządnością i funduszami z Unii Europejskiej?
Moderator: Krzysztof Kwiatkowski Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, Prezes NIK w latach 2013-2019

Wyroby medyczne w praktyce klinicznej lekarza i fizjoterapeuty w świetle obowiązujących regulacji na terenie RP.

Moderator: dr n. med. Mateusz CuryłoSpecjalista Fizjoterapii, Specjalista Zdrowia Publicznego

Kiedy koniec dekoniunktury w budownictwie?

Moderator: prof. dr hab. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2016-2020

Trzydzieści lat minęło, lecz co dalej? Rzecz o patriotyzmie jutra.
Moderator: Wojciech Szeląg Redaktor Polsat News

Odbudowa krajowego przemysłu farmaceutycznego –  potrzeby i możliwości.
Moderator: dr n. o zdr. Marcin Mikos Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Cyberbezpieczeństwo w transformacji cyfrowej.

Moderator: Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w nowej rzeczywistości podatkowej.

Moderator: dr Stanisław Kluza – Minister Finansów w 2006 roku, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011

Innowacyjne lotnisko –  najważniejsze trendy w branży lotniczej.

Moderator: Stanisław Wojtera Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

Koleje regionalne jako czynnik zrównoważonej mobilności w polskich aglomeracjach.

Moderator: Artur Martyniuk Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polregio Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo energetyczne jako podstawa rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki.

Moderator: Hubert Biskupski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Super Express”

Zmiany unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości wody i ścieków. Wyzwania dla gmin i sektora usług wodno-ściekowych.

Moderator: Dorota Jakuta – członek Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Jak darować opakowaniom drugie życie i budować świadomość ekologiczną klientów? Współczesne wyzwania w dziedzinie zagospodarowania zużytych opakowań po produktach spożywczych.

Panel Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców

Kobiety w Centrum – kobiecy potencjał i jego różne aspekty.

„W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom” (Madeleine Albright)

 AgroWelconomy.

This post was written by