Jak zapobiegać atakom typu ransomware? – Poradnik

Jak zapobiegać atakom typu ransomware? – Poradnik

Wskazówki dotyczące zabezpieczeń przed szkodliwym oprogramowaniem.

Nie ma sposobu, aby całkowicie zabezpieczyć swoją organizację przed infekcją szkodliwym oprogramowaniem i dlatego należy zastosować podejście „wielowarstwowej obrony”.  Będzie wówczas więcej możliwości wykrycia szkodliwego oprogramowania, a następnie zatrzymania go, zanim wyrządzi prawdziwą szkodę Twojej organizacji. Należy przyjąć, że niektóre rodzaje szkodliwego oprogramowania będą infiltrować organizację, dlatego należy podjąć kroki w celu ograniczenia wpływu takiego działania i przyspieszenia reakcji na zagrożenie. W poradniku znajdziesz 4 wskazówki, jak możesz zabezpieczać swoją organizację przed atakami typu ransomware.

>>>>> Pobierz poradnik

Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

This post was written by