30. lecie samorządu terytorialnego w Polsce

30. lecie samorządu terytorialnego w Polsce

 

Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowa Izba Gospodarcza oraz Komisja Bezpieczeństwa Biznesu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach aktywnie włączają się w uroczystości obchodów 30. lecia samorządu gospodarczego w Polsce. #KSOIN i #SWBN aktywnie wspierają polskich przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa biznesu.
Już w marcu podczas Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu chcemy dziękować i wyróżniać wybrane podmioty prawne „Laurem Bezpieczeństwa Biznesu” oraz „Rekomendacją Wiarygodności Biznesowej”, a przedsiębiorców „Pierścieniem Patrioty” i „Pierścieniem Niepodległości”.
W sierpniu natomiast przygotowujemy Meeting Patriotyczno – Gospodarczy dla uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
https://kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl

30. lecie samorządu terytorialnego w Polsce.

Read More »

Podmioty objęte krajowym systemem cyberbezpieczeństwa

Podmioty objęte krajowym systemem cyberbezpieczeństwa

Instytucje i przedsiębiorstwa finansowe, energetyczne, lotnicze, kolejowe, wodno-kanalizacyjne, także porty oraz dostawcy usług cyfrowych – to przykłady podmiotów, które zostaną objęte krajowym systemem cyberbezpieczeństwa. Budowany system obejmie też m.in. sądy, trybunały, samorządy.

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Ma powstać krajowy system cyberbezpieczeństwa, którego zadaniem będzie m.in. zapewnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych, służących do świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych.

Budowany system będzie obejmować m.in. operatorów usług kluczowych w wielu sektorach: energetycznym, transportowym, bankowości, służby zdrowia, …

Read More »

Polska atakowana przez hakerów

Polska atakowana przez hakerów

Wg rankingu cyberzagrożeń firmy Check Point Software Technologies Polska znalazła się na 34. miejscu wśród najczęściej atakowanych państw świata. Spośród krajów Unii Europejskiej jesteśmy najbardziej podatni na ataki cyberprzestępców. Czy faktycznie możemy czuć się bezpiecznie wiedząc, że wzbudzamy zainteresowanie hakerów?

W opublikowanym rankingu Check Point wskazuje globalny wzrost złośliwego oprogramowania na urządzeniach mobilnych. Wzrasta także liczba ataków wymierzonych w organizacje na całym świecie – z 58 w 2014 roku do 106 w 2015 roku. Specjaliści Check Point wyliczyli, że koszty generowane przez ataki cyberprzestępców są 6,5 …

Read More »