Polecamy wybrane publikacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Polecamy wybrane publikacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1

Jacek Derlacki, Waldemar Kaczorowski, Dariusz Lizakowski – Zarządzanie kryzysowe

Sebastian Wojciechowski – Terroryzm. Analiza pojęcia

Tomasz Nalepa, Stanisław Popiel – Terroryzm chemiczny

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2

Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca – Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym. Cz. I

Przemysław Ligenza, Tomasz Nalepa, Cezary Sochala, Jan Szymanowski – Zapasy prekursorów bojowych środków trujących i niebezpiecznych substancji chemicznych a terroryzm

Piotr Mickiewicz – Terroryzm morski i piractwo. Analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na wybranym przykładzie

Tomasz Szewczyk, Maciej Pyznar – Ochrona infrastruktury krytycznej a zagrożenia asymetryczne

Andrzej Krzak – …

Read More »

Jak nazwa determinuje obraz służb specjalnych w oczach społeczeństwa, mediów czy polityków?

Jak nazwa determinuje obraz służb specjalnych w oczach społeczeństwa, mediów czy polityków?

Jak nazwa determinuje obraz służb w oczach społeczeństwa, mediów czy polityków? Co zrobić by zdjąć ze służb specjalnych odium demoniczności i tajemniczości? „Najpoważniejsza szkodliwość terminu służby specjalne polega na dostarczaniu społeczeństwu fałszywego przekazu na temat ich rzeczywistej roli, wpływając tym samym na ich negatywny odbiór społeczny, a w konsekwencji bardzo istotnie osłabiając ich zdolności do efektywnego wykonywania przypisanych, bardzo ważnych dla państwa zadań„ – pisze w Defence24.pl płk Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu.

Reformę systemu służb specjalnych w Polsce należałoby paradoksalnie zacząć od wyeliminowania z obiegu samego …

Read More »

ABW zatrzymało oficera Komendy Głównej Policji

ABW zatrzymało oficera Komendy Głównej Policji

Szef podkarpackiego wydziału Biura Spraw Wewnętrznych, które powinno ścigać nadużycia funkcjonariuszy, sam łamał prawo – twierdzą śledczy.
To sytuacja bez precedensu. Dotąd się nie zdarzyło, by podejrzenia dotyczyły szefa tak ważnej policyjnej komórki, która sama ma wyłapywać czarne owce w tej formacji.Młodszy inspektor Ryszard J., wysokiej rangi oficer policji, został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW na polecenie krakowskiej prokuratury. Prowadzone przez nią śledztwo dotyczy korupcji, handlu ludźmi i czerpania korzyści z nierządu, do czego – według prokuratury – doszło w rzeszowskim zarządzie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP).O …

Read More »