Polecamy wybrane publikacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Polecamy wybrane publikacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1

Jacek Derlacki, Waldemar Kaczorowski, Dariusz Lizakowski – Zarządzanie kryzysowe

Sebastian Wojciechowski – Terroryzm. Analiza pojęcia

Tomasz Nalepa, Stanisław Popiel – Terroryzm chemiczny

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2

Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca – Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym. Cz. I

Przemysław Ligenza, Tomasz Nalepa, Cezary Sochala, Jan Szymanowski – Zapasy prekursorów bojowych środków trujących i niebezpiecznych substancji chemicznych a terroryzm

Piotr Mickiewicz – Terroryzm morski i piractwo. Analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na wybranym przykładzie

Tomasz Szewczyk, Maciej Pyznar – Ochrona infrastruktury krytycznej a zagrożenia asymetryczne

Andrzej Krzak – …

Read More »